DIN 42 554 THERMOMETER POCKET

These products are referred to as thermometer pockets designed for the bi-metal thermometer and other components, which are used for indication of oil temperature, to be screw into. It optionally can be produced in different lengths and different connection sizes.

DIN 42 554 TERMOMETRE CEBİ

Termometre cepleri trafo kazanına kaynak yapılarak kullanılır. kaynatılan termometre cepleri trafodaki yağın sıcaklığının ölçülebilmesi için kullanılacak olan bimetal termometreye ve diğer muhtelif ürünlere yatak oluşturur. isteğe bağlı olarak farklı uzunluklarda ve farklı bağlantı ölçülerinde üretilebilir.